Go to Top

Beregn dit BMI

Indtast din højde i cm og din vægt i kg i BMI udregneren til venstre, nederst på siden. Tryk herefter på “Beregn”.

BMI – Body Mass Index:

BMI (Body Mass Index) bruges bl.a. til at måle fedme. BMI fortæller om forholdet mellem en persons vægt og højde.
Des større et BMI tal, des større risiko er der for at udvikle en af de mange følgesygdomme.

WHO har udarbejdes en klassifikation, som definerer BMI grænserne:

Klassifikation BMI Risiko for følgesygdomme
Undervægt <18,5 Forhøjet
Normalvægt 18,5 – 24,9 Middel
Overvægt 25 – 29, Forhøjet
Fedmeklasse I 30 – 34,9 Moderat forhøjet
Fedmeklasse II 35 – 39,9 Svær forhøjet
Fedmeklasse III >40 Meget svært forhøjet