Go to Top

Børn og bevægelse

Nyt, stort studie fra Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet viser, at 2/3 af de 730 undersøgte børn bevæger sig mindre end den anbefalede time om dagen, og at lige så mange hver dag sidder mere end de anbefalede 2 timer foran en skærm. Det er særligt i de kolde årstider og i weekenderne, at børnene bevæger sig for lidt.

Sundhedsministeren_14Til ære for et par pressefolk og Sundhedsministeren, bagerst i midten, var denne 3. klasse friske på et ‘højt spring’. Men eleverne i denne klasse er pt. også med i projekt “Styr på Sundheden”, hvorved de får en del motion i skoletiden.

Til forsiden BMI Brikken

Børn er mindre fysisk aktive i weekenderne end i hverdagen, og det er særligt om efteråret og om vinteren, at aktivitetsniveauet går ned. Det viser et nyt stort studie, der blev publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift ’BioMed Central Public Health’ i slutningen af september 2013. Resultaterne understreger, at der ligger et stort ansvar hos forældrene i forhold til at aktivere deres børn udenfor skoletiden.

Studiet er en del af Skolemadsprojektet under Forskningscenter OPUS. I OPUS har man testet Ny Nordisk Hverdagsmad på børn fra 3. og 4. klasse fordelt på 9 forskellige skoler rundt omkring på Sjælland og Falster – og som en del af OPUS har man også testet børnenes søvn- og aktivitetsmønstre. I studiet blev 730 børn udstyret med en aktivitetsmåler i syv døgn. Måleren kunne registrere børnenes aktivitetsniveau døgnet rundt. Dette resultat er det første af flere, som forventes at kunne offentligøres i nær fremtid. 

Jo ældre – des mindre bevæger de unge sig

Studiet viste, at børnene bevæger sig mest, inden hormonerne går i fuldt flor: “Noget af det, som vi kunne se, var at børnenes aktivitetsniveau falder, når de går i puberteten. Dette ligger fint i forlængelse af vores viden fra tidligere studier, men det understreger, at lige bestemt puberteten byder på udfordringer – også i et sundhedsmæssigt perspektiv”, siger Ph.d. studerende Mads Fiil Hjorth, der forsker i fedme, søvn og fysisk aktivitet ved Forskningscenter OPUS på Københavns Universitet.

Spring

Mads Fiil Hjorth fortæller også, at drenge er væsentligt mere aktive end piger: “Studiet viser, at drengene hver dag i gennemsnit bevæger sig knap 20 min. mere end pigerne. Det vil faktisk sige, at drengene er ca. 50% mere aktive i løbet af en dag. Det bekræfter den typiske forestilling om de aktive drenge, der løber rundt og spiller fodbold hele tiden”.

Mere aktivitet med forældrene

Lektor Anders Sjödin, der leder OPUS’s undersøgelser af børnenes aktivitetsmønster, understreger, at det ikke nødvendigvis er så svært at nå op på den anbefalede times aktivitet om dagen: “Der er selvfølgelig en årsag til, at WHO anbefaler, at børn som et minimum er moderat fysisk aktive en time om dagen. Derfor skal man tage resultater som disse alvorligt”.

“På den anden side, viser undersøgelsen også, at de fleste af børnene ikke er langt fra de anbefalede 60 minutter. Derfor er det en ganske lille indsats, der skal til. Det kan eksempelvis være, at hele familien går en tur i skoven eller spiller bold i parken i weekenden”, opfordrer Anders Sjödin.

Studiets resultater kan læses i artiklen ‘Seasonal variation in objectively measured physical activity, sedentary time, cardio-respiratory fitness and sleep duration among 8–11 year-old Danish children: a repeated-measures study’, som er udgivet i september-udgaven af det amerikanske tidsskrift ‘BioMed Central Public Health’. 

Svømning

FAKTA OMFysisk aktivitet

World Health Organization (WHO) og Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn og unge i alderen 5 til 17 år er fysisk aktive med moderat til høj intensitet mindst 60 minutter om dagen. Såfremt de 60 minutter deles op, skal hver aktivitet vare mindst 10 minutter ad gangen.

Sundhedsstyrelsen anbefaler desuden, at der mindst tre gange om ugen skal indgå fysisk aktivitet med høj intensitet af mindst 30 minutters varighed. Dette for at vedligeholde eller øge konditionen og muskelstyrken. Endvidere skal der indgå aktiviteter, som øger knoglestyrken og bevægeligheden.

Fysisk aktivitet dækker over alle former for bevægelse, der øger energiomsætningen. Fx bevægelse i skolen, bevægelse i hjemmet, aktiv transport og forskellige former for lege med mere.

Fysisk aktivitet af høj intensitet kan være planlagt træning/fysisk aktivitet, der gennemføres to gange om ugen af 20 til 30 minutters varighed for at forbedre og/eller vedligeholde konditionen. Høj intensitet betyder, at pulsen stiger, så du føler dig forpustet og har svært ved at føre en samtale. Eksempler på fysisk aktivitet af høj intensitet kan være boldspil, løb, styrketræning og svømning.

Høj intensitet:

 • 60-84 % af den maksimale iltoptagelse eller
 • 60-84 % af pulsreserven, eller
 • 77-93 % af maksimalpuls, eller
 • 14-16 på Borgs anstrengelsesskala, eller
 • fysisk aktivitet, hvor man bliver forpustet og kun kan tale i korte sætninger.

Moderat fysisk aktivitet er alle former for aktivitet ogmotion, hvor pulsen stiger, men hvor du samtidig kan tale med andre. Eksempler på fysisk aktivitet af moderat intensitet er gang til og fra skole, lege i skolegården, gå på trapper, spille rundbold og cykle.

Moderat intensitet:

 • 40-59 % af den maksimale iltoptagelse,
 • 40-59 % af pulsreserven, eller
 • 64-74 % af maksimalpuls, eller
 • 12-13 på Borgs anstrengelseskala, eller
 • fysisk aktivitet, hvor man bliver lettere forpustet, men hvor samtale er mulig.

Inspiration til mere end 1.000 lege – klik HER.

Til Sundhedsstyrelsens hjemmeside – klik HER.

Computertid

FAKTA OMSkærmtid

Anbefalingerne til børns skærmtid på maximum to timer om dagen følger ’The Canadian Sedentary Behaviour Guidelines for Children and Youth’.

 • Læs mere om anbefalingerne – klik HER.

Sundhedsministeren_12

FAKTA OM: Forskningscenter OPUS

I OPUS undersøges det sundhedsfremmende potentiale i Ny Nordisk Hverdagsmad med det formål at skabe et bedre og sundere liv for børn og voksne.

Forskningscenteret hører hjemme på SCIENCE – Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet og er baseret på en bevilling på 100 mio. kr. fra Nordea-fonden.

I spidsen for OPUS står professor, dr. med. Arne Astrup.

Til forsiden BMI Brikken