Go to Top

Ekspert overvægt og børns overvægt

Pia MüllerLæge Pia Müller

Siden 2002 har læge Pia Müller arbejdet intensivt med overvægt, hvor hun startede gruppebehandlinger i praksis og arbejdede i Sundhedsstyrelsen med handlingsplaner.

Pia Müllers arbejde med overvægt har siden udmøntet sig i flere forskellige sammehænge – fra den direkte patientkontakt, individuelt eller på gruppeniveau, til mere strategiske niveauer i sundhedsstyrelsen, Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Pia Müller har været praktiserende læge i 18 år. Hun ser sig selv som entreprenør for at understøtte og skabe det gode, sunde liv for hver enkelt menneske, som kommer til hende: “Jeg har en kontekst, og det har det mennesker som kommer til mig også. Hvordan kan jeg med min viden og erfaring være katalysator for et bedre helbred for den person/familie, som sidder overfor mig? Det er min opgave hver gang”, siger Pia Müller, der dagligt oplever, hvordan mennesker udfordres i forhold til at holde vægten i sund balance.

Har du et spørgsmål til læge Pia Müller enten generelt om overvægt eller omkring børn og overvægt?

Medlemmer af BMI Brikken kan både stille spørgsmål og læse alle de svar, som ekspertpanelet har givet.

Før du sender dit spørgsmål, så husk:
• dit spørgsmål skal have almen interesse
• du må ikke forventer, at du med garanti får svar på dit spørgsmål

Når du sender dit spørgsmål, skal du huske at skrive:
• dit medlemsnummer
• dit navn og e-mail/tlf.nr. – også selvom du ønsker at være anonym
• hvem i ekspertpanelet du ønsker skal besvare dit spørgsmål/dine spørgsmål

Send dit spørgsmål til:
ekspertpanel@bmibrikken.dk