Go to Top

Ekspert psykolog

Annette Ilfelt

Cand. Psyk. Annette Ilfeldt, privatpraktiserende psykolog i Aarhus

Annette Ilfeldt er uddannet cand. psyk. fra Aarhus Universitet 1983. Siden 1985 har Annette Ilfeldt arbejdet med fedme og fedme relaterede årsager. Hun arbejder både psykodynamisk og kognitivt med fedmeproblematikker.

I 2005 forskede Annette Ilfeldt på området sammen med professor Ask Elklit, Aarhus Universitet, Psykologisk Institut. De lavede en landsomfattende undersøgelse af overvægtige. Forskningesresultatet mundede ud i, at omkring 42 % af de undersøgte var ramt af traumer – især i opvæksten, men også i voksenalderen, der førte til PTSD (Post Traumatisk Stress Disorder).

Annette Ilfeldt har den holdning, at i og med at fedmeårsagerne er mange, skal der flere undersøgelser til, når den fedmeramte får tilbudt behandling i det offentlige system.

Ligeledes er det nødvendigt at forske mere indenfor området.

Annette Ilfeldt har talt de fedmeramte personers sag både politisk og undersøgelsesmæssigt. Hun har kontaktet de sundhedspolitiske ansvarlige på Christiansborg, men uden de store resultater.

Annette Ilfeldt har holdt mange foredrag for behandlere, institutioner og de overvægtige selv, ligesom hun har skrevet flere artikler, og er blevet interviewet i diverse aviser og blade om emnet.

Endvidere har Annette Ilfeldt skrevet bøgerne ”Fedmens psykolog”, ”Sammen kan I tabe Jer”, og ”Operation XXL”. Medlemmer af BMI Brikken kan få rabat på de to sidstnævnte bøger.

Har du et spørgsmål til psykolog Annette Ilfeldt?

Medlemmer af BMI Brikken kan både stille spørgsmål og læse alle de svar, som ekspertpanelet har givet.

Før du sender dit spørgsmål, så husk:
• dit spørgsmål skal have almen interesse
• du må ikke forventer, at du med garanti får svar på dit spørgsmål

Når du sender dit spørgsmål, skal du huske at skrive:
• dit medlemsnummer
• dit navn og e-mail/tlf.nr. – også selvom du ønsker at være anonym
• hvem i ekspertpanelet du ønsker skal besvare dit spørgsmål/dine spørgsmål

Send dit spørgsmål til:
ekspertpanel@bmibrikken.dk